1. Закон на Ом
  2. Свързване на резистори
  3. Свързване на проводници
  4. Потенциометрично свързване
  5. Свързване на кондензатори
  6. Полупроводников диод
  7. Информация за мълниите