Потенциометри и потенциометрично свързване

1.Какво е потенциометър ? 

Потенциометрите са специални устойства, които представляват резистори с регулируемо съпротивление. Те намират голямо приложение в електрониката и електротехниката. На картинката под текста виждате как изглежда един потенциометър. Устройството му е сравнително просто - състои се от лентичка специален материал с високо съпротивление и плъзгач, който се движи по нея. Цялата тази система е затворена в метална кутийка с цел по-голяма издръжливост.  

2.Видове потенциометри 

 

  • Отгоре е даден пример за въртящ се потенциометър, при който плъзгачът се движи по кръгла лентичка, чрез въртене на оста към която е прикачен. Този тип се използва много широко и със сигурност сте виждали такива на телевизорът или уредбата си.
  • Има и друг тип, при който се използва плъзгач движещ се по права лентичка, които се срещат изключително по музикалните пултове и май само там, защото са по-скъпи.
  • Има също и потенциометри за финна настройка на електронни схеми, които се по-малки и евтини от всички други видове, но са предназначени за директно запояване на печатни платки, като след това се използват по-рядко, за финни настройки на схемата и то само с отверка. Те се наричат тримери.

3.Как работят потенциометрите 

Но как работи потенциометъра? Устройството е просто - лентичка, плъзгач, ос, но какво прави чудото и изменя съпротивлението им? Просто. Според закона за съпротивлението на проводниците, от Хъмфри Дейви то зависи и от тяхната дължина. А като преместваме плъзгача по лентичката точката от която електроните излизат от потенциометъра, за да продължат по веригата се отдалечава или приближава до точката от която влизат (края на лентичката от който е изведен извод). По този начин съпротивлението се променя. Просто и ефективно. 

 

4. Реостати 

По същият начин работят и реостатите, но там лентичката от материал с високо специфично съпротивление е заменена от дълъг кабел навит около бобина. Плъзгачът се движи отстрани на тази бобина, като по този начин се свързва с различни участъци от проводника. За съжеление реостатите са по-големи и скъпи от потенциометрите. Но те са по-издръжливи на високи напрежения и затова все още се използват в промишлеността.

5. Потенциометрично свързване

Потенциометричното свързване е начин да се експериментират зависимостите на закона на Ом. Всичко е много просто - точно както Ом е установил зависимостите в закона си, като е изчислявал как се изменя тока протичащ през даден проводник, като е изменял напреженията в края му, при константно съпротивление точно така и ние можем да експериментираме, но точно обратното - изменяме съпротивлението чрез потенциометър и измерваме как се изменят тока протичащ през него и напрежението в краищата му и как зависят те от съпротивлението при константно напрежение и ток от захранването. Вляво виждате как изглежда тази опитна установка.