Свързване на резистори

1.Същност

Когато имаме два или повече резистора има различни начини да ги свържем. Правилният избор може да зависи от някои неща. Примерно ако имаме няколко резистора с определено съпротивление, но ни трябва с такова, каквото нямаме можем да използваме начините на свързване, за да получим такова съпротивление, каквото ни трябва. Затова е хубаво да познаваме законите и зависимостите при различните видове свързване на консуматори. Ето това ще научим в този урок.

2.Последователно свързване 

Последователно свързване имаме, когато консуматорите са свързани един след друг (в низ) във веригата. Пример за такъв вид свързване е даден на картинката вляво. На нея имаме два резистора, които са свързани последователно. Те са R1 и R2 . Нека означим тяхното съпротивление точно така, както са означени те - R1 и R2. Ако искаме да изчислим еквивалентното съпротивление на тази верига можем да направим това по един много лесен начин - просто като съберем съпротивленията на тези два резистора - примерно R1 = 5Ома, a R2 - на 6 Oма - то общото съпротивление на системата ще бъде - R = R1 + R2 = 6Ома + 5Ома = 11Ома. Въпреки, че тук говорим за свързване на резистори бих искал да добавя, че то е присъщо не само на тях - да предположим, че тъй като резисторите са консуматори то това свързване е присъщо на всички видове консуматори.

3.Успоредно свързване 

 Сега ще споменем и успоредното (също се нарича паралелно свързване). На картинката вляво има схема на този вид свързване. Отново два резистора, точно като по-горе, но този път успоредно свързани. Отново ще им зададен някакво съпротивление, но този път за да е по-лесно единият ще бъде примерно 4 ома, а другият - 6 ома. При паралелното свързване обаче еквивалентното съпротивление не се изчислява толкова лесно. За два резистора, обаче има една опростена формула - R = (R1 * R2) / (R1 + R2). Тоест в нашият случай еквивалентното съпротивление R е равно на (4 * 6) / (4 + 6) = 24 / 10 - 2,4 ома. Това не е особено трудно за пресмятане, но не бива да забравяме, че в нашият случай говорим само за два резистора - я си представете примерно 10 такива свързани паралелно - за такива случай има една универсална формула :

Тя може да изглежда малко сложна, но в действителност не е точно така. Ще вземем три резистора - един 6, един 4 и един 3 ома. Нека изчислим - 1/R = 1/6 + 1/4 + 1/3 . Сега трябва да приведем под общо знаменател - не сме в 5-ти клас, за да обяснявам това, но в този случай най-малкото общо кратно е 12. Като умножим всички дроби по него се получава - 1/R = 2/12 + 3/12 + 4/12 или 1/R = 9/12. Резултата е - R = 12/9 = 1.33 ома. Това е.

4.Смесено свързване

До тук добре. Разучихме двата вида свързване на консуматори. Но има един трети - всъщност той не е точно деклариран, а просто се отнася за всички други случаи с 3 или повече консуматора - резистора, в които не може да се определи точно едното или другото свързване. То се нарича смесено - ето един пример :

Тук имаме 7 резистора свързани по всевъзможен начин. Това е един типичен пример за смесено свързване. Сигурно се чудите точно как да се изчисли еквивалентното съпротивление на толкова много консуматори свързани по безразборен начин. Ето как - просто ги групираме в по-малки вериги, по два, за да си създадем представа за цялата верига. Примерно веднага може да се забележи, че R2 и R3 са свързани паралелно - изчисляваме за тях. След това - R5 и R6 - са последователно - изчисляваме и за тях. Сега след като имаме за двете групи - R2, R3 и R5, R6 еквивалентни съпротивления можем с тях да изчислим това за цялата средна част, като изчислим тези две групи и R4 със формулата за паралелно свързване. Сега имаме за R2, R3, R4, R5 и R6 едно съпротивление - накрая трябва просто да ги съберем с това на R1 и R7, тъй като средната част е последователно свързана с тях и - готово. Вече имаме за цялата система.