ТОПЛИННИ МАШИНИ

 -ОТНОШЕНИЕТО НА ПОЛЕЗНАТА РАБОТА A' КЪМ ПОЛУЧЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА Q1 СЕ НАРИЧА КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ (КПД) НА ТОПЛИННАТА МАШИНА

  ŋ=A'/Q1-КПД НА ТОПЛИННА МАШИНА

  ŋ=Q1-Q2/Q1=1-Q2/Q1-КПД НА ТОПЛИННА МАШИНА

 -НЕ Е ВЪЗМОЖНА ТОПЛИННА МАШИНА, КОЯТО ИЗЦЯЛО ДА ПРЕВРЪЩА ТОПЛИНАТА В РАБОТА

ŋMAX=1-Т21-КПД НА ИДЕАЛНА ТОПЛИННА МАШИНА (ТОПЛИННА МАШИНА НА КАРНО)