ИЗОХОРЕН И ИЗОБАРЕН ПРОЦЕС

 

 

-ПРОЦЕС, ПРИ КОЙТО ОБЕМЪТ НА ГАЗ НЕ СЕ ПРОМЕНЯ СЕ НАРИЧА ИЗОХОРЕН

  p/T=const -ЗАКОН НА ШАРЛ ПРИ ИЗОХОРЕН ПРОЦЕС

  p1/T1=p2/T2-ПРИ ИЗОХОРЕН ПРОЦЕС НАЛЯГАНЕТО И ТЕМПЕРАТУРАТА НА ОПРЕДЕЛЕНА МАСА ГАЗ СЕ ИЗМЕНЯ ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ТЯХНОТО ОТНОШЕНИЕ ВИНАГИ ОСТАВА ЕДНО И СЪЩО

-ПРОЦЕС, ПРИ КОЙТО НАЛЯГАНЕТО СИ ОСТАВА ПОСТОЯННО, СЕ НАРИЧА ИЗОБАРЕН

  V/T=const-ЗАКОН НА ГЕЙ-ЛЮСАК

   Q=U+p(V2-V1)-КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА ПРИ ИЗОБАРЕН ПРОЦЕС