ИЗОТЕРМЕН ПРОЦЕС.

ИДЕАЛЕН ГАЗ

-ПРИ ИЗОТЕРМЕН ПРОЦЕС НАЛЯГАНЕТО И ОБЕМЪТ НА ОПРЕДЕЛЕНА МАСА ГАЗ СЕ ИЗМЕНЯТ ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ТЯХНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИНАГИ ОСТАВА ЕДНО И СЪЩО

 pV=const-ЗАКОН НА БОЙЛ-МЕРИОТ

 p1V1=p2V2-ИЗОТЕРМЕН ПРОЦЕС

-ВЪОБРЪЖАЕМ ГАЗ, ЗА КОЙТО ЗАКОНЪТ НА БОЙЛ-МАРИОТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ТОЧНО ПРИ ВСЯКА ТЕМПЕРАТУРА И НАЛЯГАНЕ, СЕ НАРИЧА ИДЕАЛЕН ГАЗ

-ПРИЕМА СЕ, ЧЕ МЕЖДУ МОЛЕКУЛИТЕ НА ИДЕАЛНИЯ ГАЗ НЕ ДЕЙСТВАТ СИЛИ, КОГАТО ТЕ СА ОТДАЛЕЧЕНИ ЕДНА ОТ ДРУГА .ВЗИМОДЕЙСТВИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА САМО ПРИ УДАР, А ПРЕЗ ОСТАНАЛОТО ВРЕМЕ МОЛЕКУЛИТЕ СЕ ДВИЖАТ ПРАВОЛИНЕЙНО И РАВНОМЕРНО ПО ИНЕРЦИЯ

-ОБЩИЯ ОБЕМ НА САМИТЕ МОЛЕКУЛИ СЕ СМЯТА ЗА ПРЕНЕБРЕЖИМОП МАЛЪК В СРАВНЕНИЕ С ОБЕМА НА СЪДА, В КОЙТО СЕ НАМИРА ГАЗА