РАБОТА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ

    ОБЕМА НА ГАЗ

 

-РАБОТАТА НА ГАЗА Е РАВНА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО ОТ НАЛЯГАНЕТО p И ИЗМЕНЕНИЕТО V НА ОБЕМА

A'=F'x=pSx-РАБОТАТА НА СИЛАТА НА НАТИСК F' 

A'=pV -РАБОТА НА ГАЗ ПРИ РАЗШИРЕНИЕ

A'=-F'x=-pV  

A=-A'-РАБОТА НА ГАЗ ПРИ СВИВАНЕ ВРЪЗКА МЕЖДУ РАБОТАТА НА ГАЗА И РАБОТАТА НА ВЪНШНИТЕ СИЛИ