ТЕМПЕРАТУРА

 

-КОЛИЧЕСТВЕНА МЯРКА ЗА СТЕПЕНТА НА НАГРЯТОСТ НА ТЕЛАТА Е ВЕЛИЧИНАТА ТЕМПЕРАТУРА

-ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МОЛЕКУЛО-КИНЕТИЧНАТА ТЕОРИЯ ТЕМПЕРАТУРАТА Е КОЛИЧЕСТВЕНА МЯРКА ЗА ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ТОПЛИННОТО ДВИЖЕНИЕ

-ТЕМПЕРАТУРАТА,ПРИ КОЯТО СЕ ПРЕКРАТЯВА НАПЪЛНО ТОПЛИННОТО ДВИЖЕНИЕ НА ГРАДИВНИТЕ ЧАСТИЦИ НА ВЕЩЕСТВОТО СЕ НАРИЧА АБСОЛЮТНА НУЛА

-ТЕМПЕРАТУРНАТА РАЗЛИКА ОТ 1К(ЕДИН КЕЛВИН) Е РАВНА НА ТЕМПЕРАТУРНАТА РАЗЛИКА ОТ 1С, Т.Е.КЕЛВИНЪТ СЪВПАДА ПО ГОЛЕМИНА С ГРАДУСА ЦЕЛЗИЙ