Андре Мари Ампер

Френски физик и математик, един от основоположниците на електродинамиката, член на Парижката Академия на Науките. Роден в аристократично семейство. На 14г. прочел всички 20 тома на „Енциклопедията” на Дени Дидро и Ж.Д’Ламбер, той изцяло се отдал на занятията по естествени науки и математика. През 1801г. завеждал катедрата по физика в Централното училище в Бурк-ан-Брес, а през 1805г. получил мястото на репетитор  в Политехническото училище в Париж. В този период той публикувал трудове по теории на вероятностите,приложение на вариационното изчисление  на задачи по механика и редица изследвания на математически анализи. След откритията на Оерстед през 1820г. за действието на електрическия ток върху магнитната стрелка. Ампер предложил „…” за определяне на посоката на отклонение на магнитната стрелка под въздействието на ел. ток. Дълги изследвания довели до откриване на механичното взимодействие на ел.ток . Ампер изградил теорията на магнетизма, основана на хипотезата на молекулярния ток, съгласно който магнитните свойства на веществата се обуславят върху ел.ток, циркулиращ в молекулите. По-късно магнетизмът станал част от електродинамиката. Електродинамическа-

Та теория е изложена от Ампер в неговото съчинение наречено „Теория на електродинамическите явления, изведена главно от опити”(1826г.). Умира в Марсилия на 10 Юни 1836г.