Емилии Ленц

 

Ленц-знаменит физик(1804-1865). Между 1823-1826г. предприел околосветско пътешествие с цел-физика. Резулататите от тази научно-изследователска експедиция са записани в Мемоари на Петербургската Академия на науките(1831). Станал член на Императорската Академия на науките и професор в Петербургският университет. Много от неговите научни изследвания се отнасят за физическата география(температурата и солеността на морето, изменянето на нивото на Каспийско море,...), но главно работел в областта на електромагнетизма. Разяснения за важността и значението им са поместени в трудове на В.Лебединсков:Ленц, като един от основателите на науката за електромагнетизма(вестник Електричество,1865). Главните резултати от неговите изследвания са описани във всеки учебник по физика: закон за магнитната индукция(Закон на Ленц1883г.) и Закон на Джаул-Ленц(1844).