Галилео Галилей

Великият италиански учен Галилео Галилей, който може би е най-големият родоначалник на научната методика,е роден през 1564г.- в Пиза- Като младеж учи в университета на родния си град, но напуска по финансови причини. Въпреки това в 1589 г- успява да получи преподавателско място в същия университет. Няколко години по-късно става член на преподавателското тяло на университета в Папуа и остава там до 1610 г. По-голямата част от научните му открития са направени през този период. Първите си съществени успехи Галилео постига в механиката.  Аристотел учел, че тежките предмети падат по-бързо от леките и цели поколения учени приемали това твърдение заради авторитетана древногръцкия учен. Галилео обаче решава да го провери и след редица експерименти открива, че Аристотел не е прав. Истината е, че тежките и леките предмет падат с една и съща скорост, ако не се смята въздействието от триенето на въздуха. (Между другото, легендата , че Галилео извършвал тези експерименти, като хвърлял предмети от наклонената кула в Пиза, очевидно е лишена от основание.)

Разбрал истината, Галилео предприема следващата крачка. Той измерва внимателно разстоянието, което падащи предмети изминават за определено време, и открива, че то е правопропорционално на времето (секундите), през които те падат- Това откритие (което означава еднакво ускорение} е значително само по себе си. По-важното е, че Галилео успява да обобщи резултатите от поредица експерименти  в  математическа формула. Широката употреба на подобни формули и методи е важна особеност на съвременната наука-

Друго важно откритие на Галилео е законът за инерцията. Преди това се смятало, че един движещ се предмет забавя от само себе си движението си и спира, освен ако някоя външна сила не го кара да се движи. Но Галилеовите опити показват, че това общоприето схващане е погрешно. Ако възпиращите сили, да речем триенето, бъдат премахнати, предметът ще продължи да се движи до безкрайност. Този важен принцип, повторен недвусмислено от Нютън и обявен като Първи закон за движението, е един от основните принципи във физиката.Най-прочутите   Галилееви открития са в областта на астрономията. В началото на XVII век в астрономическата теория цари небивала възбуда: води се остър спор между последователите на Коперниковата центрична теория и привържениците на по-старата геопептрична теория. Още в 1604 г.- Галилео е изразил убеждението си, че Коперник е прав но не може веднага да го докаже. През 1609 г, той дочува, че в Холандия е изобретен телескоп. Макар че има съвсем бедно описание на уреда, Галилео е толкова надарен, че скоро успява да конструира   собственоръчно далеч по-добър телескоп. С него насочва наблюдателските си способности към небесата и само за една година стига до цяла поредица важни открития.

Наблюдава Луната и вижда, че тя не е гладко кълбо, а с изпъстрена с много кратери и високи планини. Небесните тела, заключава той, не са нито гладки, нито идеални, те имат същите неравности, с каквито се отличава Земята. Наблюдава Млечния път и разбира, че в крайна сметка той не е някакво небулозно образувание, а е съставен от огромен брой отделни звезди, толкова далечни, че гледани с просто око, приличат' на мъглявина- Наблюдава планетите и вижда, че около Юпитер обикалят четири луни.Това е ясно доказателство, че астрономическо тяло може да се върти не само около Земята, а и около друга планета-

Наблюдава Слънцето и открива  слънчевите    петна (Всъщност те са забелязвани и преди него от други учени, но Галилео публикува по-убедителни материали за наблюденията си и успява да привлече вниманието на колегите си върху тях.).

Той забелязва, че планетата Венера има фази, подобни на лунните. Това е важно доказателство, което отговаря на Коперннковата теория, че Земята и всички други планети се въртят около Слънцето.

Изобретяването на телескопа и многото открития, до които той води, правят прочуто името на Галилео. Но с подкрепата си на хелиоцентричната теория той предизвиква недоволството на висши църковни среди и през 1616 г. те му нареждат да се въздържа т.е. да не проповядва Коперниковите идеи. Фактически това е забрана и на Галилео не му остава друго, освен да се гневи няколко години. Когато в 1623 г. папата умира, на негово място идва човек, който се възхищава от Галилео. Следващата година новият папа, Урбан VIII, дава да се разбе (макар и малко двусмислено), че забраната вече не е в сила.

Следващите шест години Г¬лилео посвещава на най-прочутия си труд - „Диалог относно двете главни системи на света". Тази книга е майсторско изложение на доказателствата в полза на Коперниковата теория и е публикувана през 1632 г. с разрешението на църковните цензори. Въпреки това църковните власти реагират гневно при появата й и скоро Галилео е привлечен да отговаря пред съда на Инквизицията а Рим по обвинения, че е нарушил забрана та от 1616 г.

Явно мнозина духовници не са били доволни от решението да се преследва такъв именит учен. Дори според тогавашния църковен закон делото срещу Галилео изглежда съмнително и той получава сравнително лека присъда. Не го изпращат зад решетките, а само го поставят под надзор в собствената му вила а Арчетри. Формално нямал право да го посещават, но тази част от присъдата като че ли не е спазвана. Единственото друго наказание било изискването да се отрече публично От възгледа си, че Земята се движи около Слънцето. Шейсет и девет годишният учен сторил това пред открит съд, (Има една прочута и вероятно апокрифна история, че след като се отрекъл, Галилео свел поглед към земята и промълвил: „И все пак тя се върти.") В Арчетри той продължил да излага писмено своите възгледи върху механиката- Умира през 1642 г.

Огромният принос на Галилео за развитието на науката отдавна е признат- Неговото значение се корени отчасти в научните му открития, като закона за инерцията, изобретявалото на телескопа, астрокомическите наблюдения и гениалното потвърждаване на Коперниковата хипотеза. Много по-важна обаче е ролята му в развитието на научната методология. Повечето други натурални  философи,  вземайки пример от Аристотел, наблюдавали характерните черти на явленията и ги категоризирали, а Галилео следял измеренията на явленията и ги преценявал според величината им. Това предпочитание към внимателните количествени измерения става след него основна черта на научните изследвания.Галилео може би повече от всеки друг е основоположник на емпиричния подход в науката. Той е първият, който настоява за необходимостта от експерименти. Той отхвърля представата, че парните въпроси могат да се решават с позоваване на авторитети, независимо дали това са църковните власти, или мисли на Аристотел. Той отхвърля също използването на сложни дедуктивни схеми, които не се опират на твърдата основа на експеримента.  Средновековните схоластици обсъждат надълго и нашироко какво трябва да се случи и защо едно или друго се случва, а Галилей настоява, че е необходим експеримент за да се определи какво наистина става. Неговият научен мироглед е лишен от всякаква мистика -в това отношение той е дори по-съвременен от някои свои последователи като Нютън,

Галилео е бил дълбоко религиозен човек. Въпреки присъдата той не се отрича нито от религията си, нито от църквата, а само отхвърля опита на църковните власти да задушат научните изследвания. По-късните поколения с пълно право се прекланят пред него като символ на бунта срещу догматизма и авторитарните опити да се задуши свободата на мисълта. Но по-важна е заслугата на Галилео за създаване на модерна научна методология.